Členovia

Aktuálne členmi k 6.4.2021 sú:
(údaje sú zoradené podľa krajov a následne podľa názvu organizácie)

Riadnymi členmi sú: 

  názov organizácie Sídlo web stránka štatutár kraj (sídlo)
1 ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života, n.o. Lučenec www.alternativacentrum.sk Erika Podhorcová Banskobystrický kraj
2 Centrum sociálnych služieb KA Krupina www.csska.sk Anna Surovcová,
Dana Vicianová
Banskobystrický kraj
3 DOMINIK, n.o. Veľká Lehota www.dominikno.sk František Garaj Banskobystrický kraj
4 MARGARÉTKA Banská Štiavnica www.margaretka.sk Ján Koťo Banskobystrický kraj
5 Nezábudka, n.o. Fiľakovo www.nezabudka-fi.sk Mária Veliká Banskobystrický kraj
6 Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne Ožďany www.dssnasdomov.sk Marta Žiaková Banskobystrický kraj
7 Podnik medzitrhu práce – Šanca pre všetkých, n.o. Banská Bystrica www.pmpbb.eu Milena Maková Banskobystrický kraj
8 SENIORKA n.o. Zvolen www.seniorka.sk Miroslav Mlynár Banskobystrický kraj
9 TILIA nezisková organizácia Poltár www.tiliano.sk Ľubica Lakotová Banskobystrický kraj
10 Vaša charita, n.o. Lovinobaňa www.vasa-charita.sk Anton Frič Banskobystrický kraj
11 “Inklúzia” Bratislava www.inkluzia.sk Viera Záhorcová Bratislavský kraj
12 Agentúra podporovaného zamestnávania n.o. Bratislava www.apzba.sk  Viera Záhorcová Bratislavský kraj
13 Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov SR Benediktiho 5 www.avmobilita.sk Marek Machata Bratislavský kraj
14 Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie Bratislava www.asociaciavi.sk Erika Tichá,
Vladislav Matej
Bratislavský kraj
15 Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Bratislava www.assp.sk Elena Kopcová,
Zuzana Aly
Bratislavský kraj
16 Autisti – Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková organizácia Bratislava www.agenturano.sk Katarína Sabová Bratislavský kraj
17 Autistické centrum Andreas n. o. Bratislava www.andreas.sk Kateřina Nakládalová Bratislavský kraj
18 Betánia Senec, n. o. Senec www.betania-senec.sk Jana Šuranová Bratislavský kraj
19 Centrum MEMORY n.o. Bratislava www.centrummemory.sk Mária Čunderlíková Bratislavský kraj
20 Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.o. Bratislava www.cvibratislava.sk  Erika Tichá Bratislavský kraj
21 CLAUDIANUM n.o. Modra www.claudianum.sk Veronika Hevierová Bratislavský kraj
22 Človek v ohrození, n.o. Bratislava www.clovekvohrozeni.sk Andrea Najvirtová Bratislavský kraj
23 Detský fond Slovenskej republiky Bratislava www.dfsr.sk Nadežda Feketeová Bratislavský kraj
24 Dom Svitania, n. o. Jakubov www.domsvitania.sk Marta Prochyrová Bratislavský kraj
25 Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Bratislava www.diakonia.sk Ján Gasper Bratislavský kraj
26 Návrat Bratislava www.navrat.sk Marek Roháček Bratislavský kraj
27 Nezisková organizácia EPIC Bratislava www.epic-org.eu Warrick Harold Staveley Bratislavský kraj
28 Nezisková organizácia Jobintegra Bratislava www.jobintegra.sk Veronika Vašinová Bratislavský kraj
29 Občianske združenie Odyseus Bratislava www.ozodyseus.sk Dominika Jašeková Bratislavský kraj
30 OMAPO Dunajská Lužná   Andrea Tesáriková Bratislavský kraj
31 OZ Vagus Bratislava www.vagus.sk Alexandra Kárová,
Petra Kollárová
Bratislavský kraj
32 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením Piešťany www.platformarodin.sk Mária Tomaško,
Jana Lowinski
Bratislavský kraj
33 Slovenský zväz telesne postihnutých Bratislava   Monika Vrábľová Bratislavský kraj
34 SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien Bratislava www.socia.sk Vladislav Matej Bratislavský kraj
35 Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Bratislava www.sposa.sk Ivan Štubňa Bratislavský kraj
36 TENENET o.z. Senec www.tenenet.sk Nora Horváthová,
Elena Kopcová
Bratislavský kraj
37 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Bratislava www.unss.sk Tatiana Winterová,
Branislav Mamojka
Bratislavský kraj
38 VIERA reštart n. o. Bratislava www.vierarestart.sk Viera Nogová Bratislavský kraj
39 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike Bratislava – mestská časť Rača

www.zpmpvsr.sk 

Iveta Mišová Bratislavský kraj
40 “Ľudia a perspektíva” Krompachy   Imrich Holečko,
Karin Pustayová
Košický kraj
41 Arcidiecézna charita Košice Košice www.charita-ke.sk Cyril Korpesio Košický kraj
42 BETKA Moldava nad Bodvou www.ddmoldava.sk Antónia Sopková Košický kraj
43 Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach Košice www.detskyklub.sk Dagmar Kozáková Košický kraj
44 Domov dôchodcov TEREZA n. o. Novosad www.ddterezanovosad.weblahko.sk Ružena Vasilová Košický kraj
45 Košická organizácia vozičkárov – Nezávislý život Košice – Nad Jazerom www.kovnz.sk Peter Baranič Košický kraj
46 Občianske združenie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj Košice www.etp.sk Veronika Poklembová Košický kraj
47 PATRIA n.o. Drienovec www.ddpatria.szm.com Ján Rédvay Košický kraj
48 Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice Košice www.rpsp.eu Judita Varcholová Košický kraj
49 ReSocia, n. o. Petrovce www.resocia.sk Viliam Čičvák Košický kraj
50 Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves www.caritas.sk Pavol Vilček Košický kraj
51 Zachraňujeme životy, n. o. Moldava nad Bodvou www.vecnedeti.webnode.sk Diana Hronecová Košický kraj
52 Združenie pre duševné zdravie – Integra, občianske združenie Michalovce www.integradz.sk Jana Hurová Košický kraj
53 Združenie príbuzných a priateľov “Radosť” Košice www.zpp-radost.sk Drahoslava Kleinová Košický kraj
54 Asociácia krízových stredísk Nitra www.asociaciaks.webnode.sk Mariana Kováčová Nitriansky kraj
55 Centrum Slniečko, n.o. Nitra www.centrumslniecko.sk Mariana Kováčová Nitriansky kraj
56 Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA n.o. Bajč www.dssmargareta.webnode.sk Viktor Tatár Nitriansky kraj
57 EFFETA – stredisko Sv. Františka Saleského Nitra www.effeta.sk Anna Šmehilová Nitriansky kraj
58 Humanitné združenie “Ľudské srdce” Štúrovo www.ludske-srdce.sk Silvia Bučeková Nitriansky kraj
59 Nádej – Reménység, n.o. Veľké Kosihy www.resocializacia.sk Kálmán Szőcs Nitriansky kraj
60 OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb Komárno www.oazis.sk Tibor Pálmay Nitriansky kraj
61 Prameň nádeje Šárovce www.centrumpomoci.org Ondrej Buzala,
Szilvia Buzalová
Nitriansky kraj
62 Prameň nádeje Tekovské Lužany www.centrumpomoci.org Ondrej Buzala,
Szilvia Buzalová
Nitriansky kraj
63 Republiková špecifická organizácia SZTP ťažko telesne postihnutých a vozičkárov Nitra www.vozickari.com Viliam Franko Nitriansky kraj
64 SENIOR HOUSE n.o. Levice www.senior-house.sk Gregor Horniak Nitriansky kraj
65 Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice Levice www.levice.redcross.sk Stanislava Sládečková Nitriansky kraj
66 TIMOTEUS n.o. Komárno   Szilvia Buzalová Nitriansky kraj
67 Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Komárno www.reformata.sk Henrieta Demeter Ibos Nitriansky kraj
68 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Komárne Komárno www.sk.zpmpkn.sk Gabriel Tóth,
Peter Múčka
Nitriansky kraj
69 “Korytnačka”- združenie na pomoc deťom s mentálnym a kombinovaným postihnutím v Kežmarku Kežmarok   Eva Černáková Prešovský kraj
70 ANIMA, n.o. Prešov www.animano.sk Alena Molčanová Prešovský kraj
71 Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Prešov www.cvipresov.sk Katarína Gromošová Prešovský kraj
72 Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. Stropkov www.domdeti.sk Juraj Medvedz Prešovský kraj
73 DOM SENIOROV Tatranská Štrba, n.o. Tatranská Štrba www.domseniorov.sk Tomáš Hyben Prešovský kraj
74 Familiaris Svit www.familiaris.sk František Drozd,
Jana Šoltisová,
Mária Čajková
Prešovský kraj
75 Francesco – regionálne autistické centrum Prešov www.autistipresov.sk Eva Turáková Prešovský kraj
76 Geront-vital – združenie na podporu kvalitného života klientov Domova dôchodcov v Jarabine Jarabina   Zdenka Zavacká Prešovský kraj
77 Gréckokatolícka charita Prešov Prešov www.gkcharita-po.sk Peter Valiček Prešovský kraj
78 Hájik, n.o. Kamenica nad Cirochou   Jana Harbistová Prešovský kraj
79 Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce www.ikv.sk Pavol Vilček,
Peter Vilček
Prešovský kraj
80 Krajské poradenské centrum ZPMP v Prešovskom kraji, n.o. Vranov nad Topľou   Monika Pinkošová Prešovský kraj
81 Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o. Stropkov www.novydomovstropkov.sk Lucia Bížová Prešovský kraj
82 Nový domov, n.o. Stropkov www.novydomovstropkov.sk Ivan Kleban,
Jaroslav Maruščák
Prešovský kraj
83 Občianske združenie Barlička Prešov www.barlicka.sk Anna Kvokačková Prešovský kraj
84 Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Kežmarok a Stará Ľubovňa, n.o. Kežmarok   Emília Kováčová Prešovský kraj
85 RELEVANT n.o. Prešov www.relevant.sk Marek Ilenin Prešovský kraj
86 Stredisko evanjelickej diakonie Veľký Slavkov Veľký Slavkov www.domnapolceste.sk Stano Gurka Prešovský kraj
87 VRAVKA plus, n.o. Vranov nad Topľou   Gabriela Lacušková Prešovský kraj
88 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove n.T. Vranov nad Topľou www.zpmpvt.sk Anna Jankivová Prešovský kraj
89 Združenie na pomoc mentálne a telesne postihnutým “Pomoc v živote” Kežmarok www.ddsanatorium.sk/zpmp.html Terézia Semaňáková Prešovský kraj
90 Združenie NÁDEJ na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade Poprad www.nadejvpoprade.sk Agnesa Zelená Prešovský kraj
91 Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n. o. Slatina nad Bebravou   Jozef Bučko Trenčiansky kraj
92 Filantrop, n.o. Dubnica nad Váhom   Jarmila Janošíková Trenčiansky kraj
93 HUBERTUS n.o. Púchov www.hubertusno.sk Milan Rexa Trenčiansky kraj
94 Jazmín n.o. Handlová www.jazminhandlova.sk Viera Mrázová Trenčiansky kraj
95 PE-ES, n.o. Diviacka Nová Ves www.pe-es.sk Ľubica Geczyová Trenčiansky kraj
96 Dom pokojnej staroby n.o., Gbely Gbely www.dpsgbely.sk Petra Krbicová Trnavský kraj
97 Domov Klas n.o. Vrbové www.klasvrbove.sk Eva Juhásová Trnavský kraj
98 Nezábudka Pata n.o. Pata www.dssnezabudka.sk Viera Lukáčová Trnavský kraj
99 SENIOR n.o. Vojka nad Dunajom www.seniorlyda.sk Zuzana Riabi Trnavský kraj
100 Stredisko evanjelickej diakonie Horné Saliby Horné Saliby www.sedhornesaliby.sk Anna Vasasová Trnavský kraj
101 Stredisko evanjelickej diakonie Trnava Trnava   Patrícia Hanzelová Trnavský kraj
102 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE RODINA Trnava   Andrea Tóthová Trnavský kraj
103 Agentúra podporných služieb, n. o. Žilina www.aps.nkh.sk Soňa Holúbková Žilinský kraj
104 ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Rajecké Teplice www.anoprezivot.sk Zuzana Dobešová Žilinský kraj
105 BRIEŽDENIE Martin www.briezdenie.sk Magdaléna Fillová Žilinský kraj
106 Centrum včasnej intervencie Žilina, n. o. Žilina www.cvizilina.sk Barbora Gronská Žilinský kraj
107 Náruč – Pomoc deťom v kríze Žilina www.naruc.sk Ivan Leitman,
Róbert Braciník
Žilinský kraj
108 SENION, n. o. Martin www.senion.sk Branislav Urban Žilinský kraj
109 Zariadenie  pre  Seniorov  a  Domov  sociálnych  služieb Štiavnik www.stiavnik.sk/obec/dom-dochodcov/ Štefan Vároš Žilinský kraj
110 ZSS Nestor o. z. Zázrivá www.rezidencianestor.sk Sylvia Ciblová,
Miriam Fuseková
Žilinský kraj


Pridružení členovia:
 

 

číslo Iniciály pridruženého člena Bydlisko mesto
111. S.P. Senec
112. M.C. Rovinka
113. T.M. Vranov nad Topľou
114. L.G. Bratislava
115. A.Š. Nitra
116. S.M. Strelníky
117. J.K. Trenčín
118. V.P. Galanta
119. K.H. Bratislava
120. B.Š. Močenok
121. H.Š. Močenok
122. V.N. Bratislava
123. A.B. Bratislava
124. Z.Š. Prešov
125. B.B. Bratislava
126. A.S. Limbach
127. J.K. Kúty
128. O.H. Dunajská Lužná
129. E.H. Šenkvice
130. N.B. Závažná Poruba