Download this file (Kriteria uspesnosti DI.doc)

SocioFórum predložilo návrh financovania

Kompetencie sa meniť nebudú – to je prvý záver, ktorý prijala pracovná skupina pre prípravu novely zákona o sociálnych službách. Druhou

témou, ku ktorej sa majú vyjadriť zúčastnené strany, je okruh otázok, týkajúci sa systému financovania sociálnych služieb. SocioFórum vypracovalo a poslalo ministerstvu a ostatným partnerom svoj návrh.

 

Download this file (Financovanie SS - návrh SOCIOFÓRUM.doc) Návrh financovania

Download this file (zápis 6 11 12.pdf) Zápis 6. novembra 2012