Download this file (Kovalovaprispevok.doc)

Tlačová konferencia

V týchto dňoch sme svedkami krutého zaobchádzania s dieťaťom, ktoré vzbudilo záujem verejnosti a médií o túto tému. Preto by sme Vás radi oboznámili s poznatkami a závermi analýzy a požiadali o pomoc pri vytváraní tlaku na kompetentné verejné orgány, aby nezľahčovali svoju zodpovednosť vyhováraním sa na preťaženosť úradníkov, ale začali konať a zásadne zmenili systém ochrany detí.

Download this file (TSochrana.doc)
 Tlačová správa 

pozvánka na tlačovú konferenciu