Download this file (Luk Zelderloo.pdf)

4. Fórum poskytovateľov – prezentácie a nahrávky

4. FÓRUM POSKYTOVATEĽOV: NA CESTE KU KOMUNITNÝM SOCIÁLNYM SLUŽBÁM – PODPORA TRANSFORMÁCIE V EÚ A NA SLOVENSKU

“Ak zle plánujete, naplánujete zlyhanie”- povedal Luk Zenderloo, generálny sekretár Európskej asociácie služieb pre zdravotne posthnutých

, keď zdôrazňoval význam učiť sa manažmentu/riadeniu zmeny. Jeho slová odzneli 23. augusta 2012 na 4. Fóre poskytovateľov, ktoré asociácia organizovala v spolupráci s nezávislou platformou SocioFórum a Bratislavským samosprávnym krajom.

Viac ako sto manažerov zariadení sociálnych služieb z celého Slovenska malo možnosť diskutovať nielen o dôvodoch tansformácie systému sociálnych služieb na Slovensku a v Európe, ale aj o spôsoboch a postupoch ako túto veľkú zmenu urobiť. Vypočuli si príspevky od predstaviteľov asociácie, ale aj hostí z Maďarska, Poľska a Českej republiky, Všetci stojíme pred úlohou naplniť ľudské a občianske práva osôb so zdravotným postihnutím, ku ktorej sme sa zaviazali ratifikáciou medzinárodných dohovorov.Je úlohou ďalšieho programovacieho obdobia 2014 – 2020, aby aj zdroje zo štrukturálnych fondov slúžili na to, aby sme otvorili brány ústavov a „domovov” a umožnili týmto ľuďom žiť medzi nami.

Viacerí diskutujúci zdôrazňovali, že pripravované zmeny v ústavnej starostlivosti najľahšie zvládnu samotní užívatelia služieb, ktorým život v otvorenom prostredí ponúkne nepreberné množstvo aktivít. Ťažšie to pôjde zamestnancom zariadení, ktorí musia od základu zmeniť prístup ku klientom. Musia sa naučiť, že denný program určujú klienti a nie oni a že klienti unesú oveľa viac zodpovednosti za samých seba, ak im k tomu dajú príležitosť. Najťažšie bude získať podporu verejnosti, pretože prijatie zdravotne postihnutých do miestnej komunity, do vlastnej ulice, či domu vyžaduje od každého z nás vyššiu mieru tolerancie, empatie a solidarity ako je u nás zvykom. Aj preto ten dôraz na riadenie zmeny. Funkčný systém riadenia zmeny musí aktívne ovplyvňovať všetky sociálne skupiny, ktorých sa zmena priamo či nepriamo dotkne.

 

Blok 1: Európa na ceste ku komunitným službám

Ako ďaleko na ceste ku komunitným službám sú naši susedia? Krátky prehľad z krajín V4.

 • Tamas VERDES (Maďarsko)
  Download this file (Tamas Verdes.pdf) prezentácia T. Verdes (SJ)
    nahrávka prezentácie T. Verdesa (v angličtine) 
   
 • Izabela PIEKLUS (Poľsko)
  Download this file (Izabela Pieklus - AJ.pdf) prezentácia I. Pieklus (AJ)
   nahrávka prezentácie I. Pieklus (v angličtine)

 • Milan ŠVEŘEPA (Česká republika)
   nahrávka prezentácie M. Šveřepu (v češtine)
 • diskusia 
   nahrávka diskusie po zahraničných príspevkoch (mix jazykov)
   

Blok 2: Deinštitucionalizácia na Slovensku – očakávania a obavy

 • Miroslav CANGÁR (MPSVR SR): Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii
  Download this file (MPSVR.pdf) príspevok MPSVR SR (SJ)
   nahrávka prezentácie M. Cangára (MPSVR SR) (v slovenčine)
 • Panelová diskusia so zástupcami poskytovateľov a zriaďovateľov o očakávaniach a obavách z procesu deinštitucionalizácie
   nahrávka panelovej diskusie

3 príspevky účastníkov:

 

Fórum poskytovateľov organizuje nezávislá platforma SocioFórum v spolupráci s Európskou asociáciou služieb pre zdravotne postihnutých (EASPD) a Bratislavským samosprávnym krajom.

 

EASPD      citizenship      Europa pre obcanov

 

EACEA   SocioForum   BSK