Zásadné pripomienky SocioFóra k novele zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

SocioForum poslalo prostredníctvom svojho zástupcu v pracovnej skupine pre bývanie, Slava Kutaša, šesť zásadných pripomienok k návrhu novely zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Predkladateľom návrhu je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Pripomienky SocioFóra k sociálnemu bývaniu 344 Kb