Prednášky k novele zákona o sociálnych službách

Novela zákona o sociálnych službách, ktorá nadobudne účinnosť 1.3. 2012, prinesie niekoľko zmien, ktoré sa dotknú nielen zriaďovateľov týchto zariadení, ale aj samotných klientov. Preto MPSVR SR organizuje bezplatný seminár pre laickú i odbornú verejnosť v Bratislave a v spolupráci so ZMOS-om vysvetlí zmeny aj na prednáškach v ďalších piatich slovenských mestách.


Deň a miesto konania bezplatného seminára:

22. február 2012

jedáleň MPSVR SR (kapacita 200 miest), Špitálska 4-6 Bratislava


Prihláška a účasť na seminári:

Záujem o účasť na seminári zašlite najneskôr do 20. februára 2012 na adresu straponcekova@employment.gov.sk .

Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť:seminár k novele BA” a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka a organizáciu.

Okrem bezplatného seminára v Bratislave, všetky ostatné prednášky v Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Nitre a v Piešťanoch organizuje ZMOS, ktorý si semináre spoplatňuje (10 € pre člena ZMOS, 20 € pre nečlena).

 

Banská Bystrica – 15.2. 2012 pozvánka s prihláškou – Banská Bystrica – DOC

Košice – 16.2. 2012 pozvánka s prihláškou – Košice – DOC

Nitra – 17.2. 2012 pozvánka s prihláškou – Nitra – DOC

Piešťany – 21.2. 2012 pozvánka s prihláškou – Piešťany – DOC

Martin – 23.2. 2012 pozvánka s prihláškou – Martin – DOC

 

Zdroj: http://www.employment.gov.sk/prednasky-k-novele-zakona-o-socialnych-sluzbach.html