Download this file (TS stacionare april2017.pdf)

Platforma za spravodlivé financovanie vyzýva ministra práce

Vážená pani, vážený pán, milí kolegovia,

 

Platforma za spravodlivé financovanie sociálnych služieb vyzýva zamestnancov a klientov sociálnych služieb ako aj ostatnú verejnosť, aby ministrovi Jánovi Richterovi zasielali počas tohto týždňa (25. – 30.4.2017) e-mailom nasledovnú výzvu

na adresu: minister@employment.gov.sk

 


 

Vážený pán minister,

vyzývam Vás, aby ste okamžite prijali opatrenia a vyplatili poskytovateľom finančné príspevky a prestali neuváženými krokmi likvidovať aj to málo, čo zostalo zo sociálnych služieb a čo napriek nekompetentnosti Vami riadeného ministerstva ešte funguje.

 

Váš podpis

 


 

Prečo to máte urobiť?

 

120 dní už ubehlo v tomto roku. Poskytovatelia služieb denného stacionára – obce a mestá, fyzické aj právnické osoby – sa ocitli v začarovanom kruhu. MPSVR im poslalo na podpis zmluvu, v ktorej bola nová podmienka pre získanie finančného príspevku na službu denného stacionára pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorom. Majú predložiť potvrdenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že stacionár spĺňa všetky podmienky na prevádzkovanie: má oddychovú miestnosť a toľko postelí a polohovateľných kresiel akú má schválenú kapacitu. Hygienici túto požiadavku nemôžu naplniť, pretože im to ich zákony nedovoľujú (a okrem iného vedia, že vyhláška č. 210/2016 Z.z. bude v krátkom čase opäť novelizovaná, požiadavka na zmeny nebude taká tvrdá a počet postelí sa má znížiť na polovicu). Napriek tomu MPSVR trvá na tejto podmienke a nepodpisuje zmluvu so žiadateľmi. Nepodpísaná zmluva znamená, že organizácia nedostane/nedostala finančný príspevok na službu. Navyše blokuje peniaze aj na ďalšie služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby), na ktoré obce a neziskové organizácie podávali žiadosť už v auguste 2016 spolu s dennými stacionármi.


Kapacita denných stacionárov pre osoby so zdravotným postihnutím a seniorov predstavuje okolo 6 tisíc miest a pracuje tam okolo 1000 zamestnancov. Je možné, že na ministerstve nikoho nezaujíma ako títo ľudia žijú, z čoho platia organizácie mzdy, odvody, energie? Tým obecným a mestským možno ich zriaďovateľ požičia potrebné eurá na prežitie. Tým ostatným pomáhaj Pán Boh a my ostatní, ktorí sa nechceme nečinne prizerať na neschopnosť a nekompetentnosť našich politikov a úradníkov.


Za SocioForum, člena Platformy za spravodlivé financovanie sociálnych služieb
Helena Woleková a Lýdia Brichtová  

 

Platforma pripravila tlačovú správu. 

Download this file (TS stacionare april2017.pdf)Tlačová správa, výzva ministrovi k stacionárom 510 Kb